Z regionů

Památník veteránů v Ostravě. Tanečky politiků pokračují

Vedení Ostravy si přeje zřídit památník veteránů. Má být věnován veteránům všech válečných konfliktů.

Je otázkou, zda je to upřímná snaha anebo zda ostravským politikům nevadí, že se pietní akty související s dubnovým osvobozením města a listopadovým Dnem veteránů nekonají u Památníku druhé světové války v Komenského sadech. Jeho vzhled je poplatný období socialismu, nahoře na památníku ční rudá hvězda. Veřejnost památník takto nevnímá, jenže u politiků nikdy nevíte…

První soutěž zrušili

Loňskou soutěž na památník veteránů, který má stát v parku Československých letců v těsném sousedství magistrátu, vedení města zrušilo. Údajně návrhy nebyly kvalitní a neodpovídaly záměru města. To vypsalo novou soutěž. V ní přímo vyzvalo k účasti čtyři výtvarníky a ze 17 dodaných portfolií porotci vybrali další čtyři účastníky. Takže návrhy do prvního kola soutěže dodá 8 výtvarníků nebo uměleckých týmů. Soutěž by měla být vyhodnocena v průběhu letošního roku, památník by měl být hotový do října příštího roku. Cena památníku nemá přesunout cenu 3,5 milionu korun.

Na návrzích se podílejí i architekti

“V předložených portfoliích převažovala uskupení v modelu umělec-architekt nabízející ideální rozložení tvůrčích sil pro výsledné řešení. Porota ve svém hlasování a návazné debatě přihlédla zejména ke komplexnosti, jasnosti autorských přístupů a kvalitě dosavadní tvorby přihlášených. Hlavním kritériem pro výběr byl předpoklad originálního a současně realizovatelného řešení nadcházejícího návrhu ze strany vybraných umělkyň, umělců a kolektivů. I když se, z laického hlediska, může objektivní hodnocení současného umění zdát komplikovaným, v rámci jednání převládalo konsensuální přesvědčení, že aktuální čtveřice subjektů vhodně doplňuje oslovené účastníky vybrané na předchozím zasedání soutěžní poroty. Chtěl bych konstatovat, že se v soutěži setkají velmi zajímavé osobnosti domácího umění a architektury, máme se na co těšit,“ řekl předseda poroty, umělec a pedagog Petr Dub k výběru čtyř umělců z portfolií.
“Rada města schválila návrh poroty. Jako zadavatel jsme přesvědčeni, že další účastníky vybrala tak, aby v soutěži byly zajištěny nejen různé přístupy, ale zejména otevřené myšlení odpovídající zadání. Zvolených osm jednotlivců a týmů předloží do 3. září letošního roku své návrhy na podobu památníku veteránů v Ostravě. Následně o nich bude rozhodovat porota a určí ty účastníky, kteří budou vyzváni, aby dopracovali svůj návrh pro druhou fázi soutěže. Vítěz bude vybrán do konce letošního roku,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy a členka poroty Zuzana Bajgarová.

Nepřehlédněte:  Hostinský: Karlovy Vary bez pomoci státu chcípnou! Rozdává pivo zadarmo.

Přímo oslovení umělci:

Ondřej Bělica – absolvent ateliéru sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, dlouhodobě se zabývá vojenskými objekty.

Pavla Sceránková – absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, vytváří sochařské objekty s minimalistickou čistotou a citlivým vztahem k danému místu.

Kateřina Šedá – absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, je autorkou mnoha sociálně koncipovaných projektů, její práce obdržela řadu ocenění v zahraničí i tuzemsku.

Jan a Petr Stolínovi – sochař (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) a architekt (Fakulta architektury VUT v Brně), z jejichž spolupráce vzešel například netradiční Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci, za který obdrželi Čestné uznání Grand Prix Obce architektů v kategorii Výtvarné dílo v architektuře.

Vybraní na základě doručených portfolií:

Vojtěch Míča – vedoucí Ateliéru figurálního sochařství a medaile na Akademii výtvarných umění v Praze, používající běžné materiály, které formuje a vřazuje do nových vztahů či proporcí za účelem vzniku monumentálních objektů.

Viktor Kákoš a Matouš Lipus – architekt (Fakulta architektury ČVUT v Praze) a sochař (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) kombinují architektonické myšlení a klasické figurální sochařství, které posouvají do přítomnosti.

Jan Šnéberger a Martin Kubica – absolventi atelieru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity, autoři řady realizací a návrhů v regionu, které se vyznačují neotřelými nápady a zručností při zpracování materiálů.

Diana Winklerová a Petra Vlachynská – absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se zkušeností s realizacemi ve veřejném prostoru a širokou škálou koncepčních přístupů.

Tagy
Pokračovat ve čtení

Související články

Back to top button
Close
Close