Z regionů

Mateřské školy se opět otevřou v pondělí 11. května

Ve Frýdku-Místku jsou mateřské školy uzavřeny od 13. března. Rada města rozhodla obnovit jejich provoz od pondělí 11. května.

 „Vývoj epidemiologické situace je příznivý, opatření k zamezení šíření koronaviru se uvolňují, lidé se vracejí do práce. Je tedy podle nás čas opět zajistit rodičům službu, která se postará o jejich děti a umožní jim návrat do práce,“ řekl náměstek primátora Pavel Machala s tím, že provoz školek se bude řídit pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vydalo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro mateřské školy.

Hygienická opatření ve školkách

V tomto materiálu je uvedeno, že děti a pedagogičtí pracovníci nemusejí mít v prostorách školy roušky. Pro pobyt venku se využívá pouze areál školky, přičemž na zahradě se skupiny dětí nemísí, ale jednotlivě se střídají. Třídy se musejí často větrat, minimálně pět minut jednou za hodinu. Dezinfekce rukou a průběžná dezinfekce povrchů a předmětů, kterých se děti často dotýkají, je samozřejmá a bude prováděna několikrát denně. Stravování dětí je zajištěno.

Rodiče musí podepsat prohlášení

Materiál ministerstva také uvádí, že při prvním vstupu do mateřské školy bude muset zákonný zástupce dítěte předložit podepsaný dokument o seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR a čestné prohlášení o tom, že dítě nemá příznaky nemoci COVID-19, kterými jsou mimo jiné horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti nebo čichu. Bez podpisu těchto dokumentů nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Nepřehlédněte:  Halda žhne turistům pod nohama. Nahoře je ale čeká odměna
Tagy
Pokračovat ve čtení

Související články

Back to top button
Close
Close