Z regionů

Legendární ostravská hospoda je na prodej. Ale…

Město Ostrava chce prodat nebo dlouhodobě pronajmout restauraci Spolek. Věc má ale háček. Nový majitel musí značně zdevastovaný objekt zrekonstruovat. A opravy se mohou vyšplhat až na 65 milionů korun. Na jeden dům hodně vysoká částka.

Rekonstrukce je problémem

Dvoupodlažní, celopodsklepený objekt, umístěný v lukrativní lokalitě v místě křížení ulic Nádražní a Jurečkova v centru města, potřebuje zásadní rekonstrukci. „Prodej či dlouhodobý pronájem objektu zvažujeme hlavně proto, že je primárním cílem města obnova objektu i zachování vyhledávané restaurace. Zároveň však město nemůže zajišťovat obdobné komerční aktivity a budova je ve špatném technickém stavu. Investice do rekonstrukce ze strany soukromého subjektu, který by měl zájem dlouhodobě a stabilně provozovat dříve vyhlášenou restauraci, která se v uplynulých letech stala dokonce jistým fenoménem Ostravy, by mohlo být výhodné pro obě strany. Podle dodaných nabídek rozhodneme, zda upřednostníme prodej budovy, nebo její dlouhodobý pronájem na dobu 25 let. Podmínkou je, aby zájemce předložil záměr, jak chce pozemky využít a kdy a v jakém rozsahu by provedl rekonstrukci historické budovy, včetně vizualizací,“ vysvětlil náměstek ostravského primátora Radim Babinec.

Na prodej je parcela o výměře 424 metrů čtverečních a dvoupodlažní historický objekt v centrálním obvodu. Otevřená je také varianta budovu i oba pozemky o celkové výměře 975 metrů dlouhodobě pronajmout. Sousední pozemek se zahrádkou je určen pouze k pronájmu. O uzavření kupní nebo nájemní smlouvy rozhodnou ostravští zastupitelé na základě předložených nabídek. Zároveň si ponechali právo od prodeje ustoupit v případě, že plány žádného ze zájemců nebudou v souladu s představami o dalším rozvoji této městské části.

Hospoda má zůstat hospodou

„Chceme legendární Spolek zachovat jako restauraci, pěknou pivnici nebo třeba i minipivovar. Žadatelům ale ponecháváme určitou volnost, jsme zvědaví, s jakými nápady přijdou. Podmínkou však zůstává zachování restauračního provozu, závazek rekonstruovat budovu a uzavření nájemní smlouvy k sousednímu pozemku s restaurační zahrádkou na dobu 25 let tak, aby si město zajistilo, že na něm bude provozována restaurační zahrádka,“ doplnil náměstek Radim Babinec.

Nepřehlédněte:  Ostravská nemocnice otevřela Covid centrum

Cena nemovitostí je jen 14,6 milionu korun

Poslední znalecký posudek z roku 2020 stanovil cenu nemovitosti a pozemků na 14,6 milionu korun. Společnost, která má budovu a pozemky aktuálně v pronájmu, platí roční nájemné ve výši zhruba milion korun. Protože objekt není v dobrém technickém stavu, nechalo město zpracovat vedle přehledu nejnutnějších oprav a s tím spojených nákladů také investiční záměr celkové rekonstrukce. Nejnutnější opravy v předpokládané výši 8 milionů korun by zahrnovaly rekonstrukci elektrické instalace, výměnu rozvodů vody a kanalizace, výměnu ústředního vytápění, oken, opravu omítek a malování, rekonstrukci toalet a opravu fasády. Vzhledem k jejich rozsahu se ale jejich provádění jeví neekonomické.

Město objekt zanedbalo, nyní opravy vyjdou na 65 milionů

Komplexní rekonstrukci navrhuje investiční záměr z roku 2017, zpracovaný Ateliérem Simona. Ten předpokládá demolici současné nevhodné přístavby a náhradu za novou, položení nové střešní krytiny a realizaci nového krovu, vybudování střešní terasy v nové půdní vestavbě, ve které bude zázemí pro zaměstnance, opravu fasády, vybudování nového vstupu z boční ulice. Dále úpravu prostor ve druhém patře pro pořádání svateb, představení divadel, jazykovou výuku apod., výstavbu dostatečně velkého sociálního zařízení pro hosty restaurace, včetně imobilních. Nové by bylo zastřešení části venkovního sezení, vydláždění zahrádky bez nutnosti kácení vzrostlých stromů, nový samostatný bufet zahradní restaurace i instalace plotu s pojezdovou bránou. Celková oprava objektu by si podle investičního záměru vyžádala předpokládanou částku ve výši 65 milionů korun s DPH.

Při realizaci nemusí kupující nebo pronajímatel dodržet dispoziční řešení z investičního záměru. Podmínky prodeje či pronájmu definují body, které je potřeba realizovat, aby byl objekt komplexně opraven, a tedy dlouhodobě udržitelný, ale neurčují konkrétní řešení. To je na invenci potenciálních zájemců.

Dům známý pod jmény Spolek, Na Spolku, Na Společenstvu pochází z roku 1871. Budovu odkoupilo v roce 1902 Společenstvo řemeslných činností a mimo hospodu zde pro cestující tovaryše zřídilo i ubytovnu. Ta se nacházela v levé části přízemí, hospoda v pravé. V dnes nevyužívaném patře byly kanceláře Společenstva. Tomuto spolku dům patřil až do roku 1952, kdy byl spolek rozpuštěn. Majetkem města se stal v květnu roku 1991 na základě zákona o přechodu některých věcí z majetku státu do vlastnictví obcí. V letech 1995 až 2000 byl rekonstruován. Město ho po celou dobu pronajímá k provozu restauračního zařízení.

Nepřehlédněte:  Němci zavraždili v Hrabůvce zajaté piloty
Tagy
Pokračovat ve čtení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Související články

Back to top button
Close
Close