Historie

Vlad III. Dracula: narážel na kůly Turky a zbabělce

Během válečného tažení Turků do Valašska roku 1462 byl Vlad III. Tepes neustále v čele svých mužů a statečností jim šel příkladem. Jedné noci vede 7000 mužů do útoku na turecký tábor, který měl podle dobových vyprávění sám vyšpehovat.


Má v plánu zabít sultána Mehmeda a ukončit tureckou invazi. Bohužel, ve tmě mine cíl a omylem se proseká do stanu velkovezíra. Turci potom zorganizují obranu a Valaši musí ustoupit. I když Mehmed přežije, mají Turci obrovské ztráty, mělo jich zemřít až 15 000.

Valašští vojáci se krutého knížete báli, ale v tento strach se mísil s respektem a byli ochotni ho následovat do pekla. Vlad spal na holé zemi jako všichni jeho muži a během tažení s nimi jedl stejnou polévku ze stejného kotle. Morálku valašských bojovníků utužoval Vlad po svém. Po bitvě vždycky obešel všechny zraněné muže. Ti, kteří měli zranění na přední části těla, byli štědře odměňováni, ale ti, kteří obdrželi zbabělé rány na zádech, nechal Vlad na místě narazit na kůl.

Raději smrt z rukou nepřítele

Zachovalo se vyprávění o jednom valašském zajatci. Turci ho zajali jedné noci a okamžitě ho předvedli před Mehmeda. Sultán ho začal vyslýchat. Valach ochotně odpovídal, když se ho zeptal na jméno, místo narození a na jeho zařazení v armádě. Ale jakmile došlo na otázky týkající se síly valašské armády nebo její pozici, Valach zarputile odmítal mluvit. Nepomáhalo, že mu vyhrožovali mučením a smrtí. Smrti z tureckých rukou se Valach nebál. Smrt, která mu hrozila od Vlada, byla daleko strašnější. Poprosil Turky, ať mu setnou hlavu. A Mehmed nakonec souhlasil a nechal Valacha stít.
Jan Tinterov

Nepřehlédněte:  Kino vymazáno z mapy, je to, či není škoda?
Tagy
Pokračovat ve čtení

Související články

Back to top button
Close
Close