Praha

Zemřel zachránce huculských koní

RNDr. Otakar Leiský, nestor ochrany přírody v České republice a iniciátor záchrany huculských koní, zemřel v nedožitých 95 letech.


Otakar Leiský se narodil 11. listopadu 1925 v Pardubicích, od svých pěti let žil ve slovenském Prešově a začátkem války se rodina Leiských přestěhovala do Prahy. Otakar se záhy připojil k protinacistické odbojové skupině Zpravodajská brigáda.

Po válce začal studovat lékařství, ale po pěti semestrech přestoupil na přírodovědeckou fakultu. Základní vojenskou službu strávil u těžkého dělostřelectva v Brdech a poté pracoval na ministerstvu školství, kde spoluzaložil odbor ochrany přírody.


V roce 1958 založil ve spolupráci s Národním museem Sbor ochrany přírody, kterému byl roku 1969 udělen status nezávislé organizace TIS – svaz pro ochranu přírody a krajiny. Sdružení bylo v roce 1979 komunisty rozprášeno, ale 1. 1. 1990 obnoveno a funguje dodnes.

V roce 1972 zareagoval TIS na vymírání huculských koní (v té době na celé planetě zbývalo jen asi 300 čistokrevných huculů) a založením Hucul Clubu se zasloužil o jejich záchranu – mimo jiné nalezl pro hucula uplatnění v oblasti výchovy člověka ke vztahu k přírodě, v hipoterapii, v jezdecké turistice, terénním a vytrvalostním jezdectví.

huculové
Založením Hucul Clubu se Otakar Leiský postaral o záchranu tohoto plemena. Foto: Krzych.w/K.P.Wiśniewski
Nepřehlédněte:  Jaroslava Uhlíře už policie našla!
Tagy
Pokračovat ve čtení

Související články

Back to top button
Close
Close