Praha
Nejnovější

Zastupitelstvo Prahy 1 schválilo rozpočet

Zastupitelé Městské části Praha 1 během 13. řádného zasedání schválili rozpočet na rok 2020. Během jednání zastupitelstva došlo ke zvolení předsedy a členů kontrolního výboru zastupitelstva a ke schválení střednědobého výhledu rozpočtu městské části na roky 2021 až 2025. Zároveň byli zvoleni členové kontrolního výboru zastupitelstva.

Schválený rozpočet počítá s příjmy ve výši 847 153 tis. Kč. Zároveň se do letošního hospodaření zapojí 377 000 tis. Kč z výsledků ekonomické činnosti roku předchozího a 93 308 tis. Kč z nerozdělených výsledků z let minulých. Dohromady tak celkové příjmy za letošní rok budou tvořit více než 1,3 miliardy korun. Materiál také počítá s celkovými výdaji ve výši 1 027 657 tis. Kč. Zastupitelé také schválili střednědobý výhled rozpočtu městské části na roky 2021 až 2025. „Za jednu z významných investic považujeme realizaci stavby Centra pro děti v Truhlářské ulici č. 8. Jedná se o celkovou rekonstrukci památkově chráněného objektu pro účely provozu centra pro děti a dalšího kulturně vzdělávacího využití pro veřejnost, a to včetně kavárny,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN). Dům v Truhlářské 8 je historickým objektem, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. „My v tomto objektu plánujeme zřízení domu dětí a mládeže, který Praha 1 jako jediná městská část nemá. Kromě toho v něm počítáme s aktivitami pro rodiny s dětmi, seniory a další skupiny obyvatel,“ přiblížila místostarostka pro školství Eva Špačková (ODS).

„Respektujeme stávající připravený rozpočet, ale dovolili jsme si udělat několik změn. Zaprvé chceme zajistit provoz Nemocnice Na Františku, kde se předpokládal převod na hlavní město. Na zajištění provozu bylo vyčleněno jenom 10 miliónů Kč. Tuto částku navyšujeme na 40 miliónů Kč a plánujeme jednání na rozměru memoranda z konce ledna roku 2018 s magistrátem hlavního města Prahy,“ říká radní pro finance Jan Votoček (TOP 09). „Za další navyšujeme finanční prostředky pro zaměstnance o 10 miliónů Kč a v poslední řadě jsme se rozhodli v rámci svých možností přispět k boji proti Airbnb tím, že nabídneme dotační tituly pro jednotlivé společenství vlastníků, aby prostřednictvím technických prostředků mohli bránit nežádoucím turistům,“ doplňuje radní Votoček.

Nepřehlédněte:  Praha zavře další důležitou ulici. Hrozí totální kolaps!

Mezi dalšími plánovanými investičními akcemi je například statická sanace opěrné nábřežní zdi podél Vltavy mezi Sovovými mlýny a Lichtenštejnským palácem, revitalizace parku Cihelná mezi Mánesovým mostem a ulici U Lužického semináře spočívající v napojení plánované cyklostezky, vytvoření pobytového schodiště k Vltavě, v osazení parkového mobiliáře a v sadových úpravách nebo také rekonstrukce Betlémského náměstí. Po tom, co se nebyl zvolen od minulého zastupitelstva, které se konalo 14. ledna, kontrolní výbor, byl na dnešním jednání zvolen jeho předsedou zastupitel David Bodeček (Piráti).

Tagy
Pokračovat ve čtení

Související články

Back to top button
Close
Close