Praha

Zasmradí Prahu přeplněné nevyvážené popelnice?

Jak COVID ovlivní svoz odpadů? Magistrát omezil systém svozu a sběru odpadu. Uzavřeny jsou sběrné dvory, nebudou velkoobjemové kontejnery či svoz nebezpečného odpadu. Směsný a tříděný by měl být beze změn.

Víte o tom, jak karanténa a svoz komunálního odpadu v podmínkách hl. m. Prahy do 24. 3. 2020? V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne do 24. března (s tím, že podle informací redakce Zulice.cz VELMI pravděpodobně bude pokračovat, či se dokonce zpřísní) následovně:

Může to v Praze vypadat jak při stávkách Neapoli i jinde?

  • Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  • Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  • Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel sběrného dvora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů (aktuální seznam těchto provozoven).
  • Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a „Stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu“ v Dřevčické ulici je pro veřejnost (občany) přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
  • Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do 24.3.2020.Svoz nebezpečného odpadu:

Tak doufejme, že se nedočkáme ZASMRADĚNÉ Prahy!!!

  • Stabilní sběr a svoz NO – služba dočasně přerušena do 24.3.2020,
  • Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do 24.3.2020,
  • Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Provoz kontaktních center svozových společností:

V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email). Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

Nepřehlédněte:  Vlajce je 100 let, vyvěsme ji

V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 29.

Tagy
Pokračovat ve čtení

Související články

Back to top button
Close
Close