Praha

Velikonoce se blíží – je Květná neděle

Květná neděle je den, kdy si křesťané připomínají vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Je to poslední postní neděle a při bohoslužbách se předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista.

V kostelích se světí zelené větvičky, které symbolizují palmové ratolesti, jimiž Jeruzalémští vítali  Ježíše Krista. Celý pašijový neboli Svatý týden od Květné neděle je přípravou na hlavní svátek křesťanů – Velikonoce. Neuslyšíte zvony, protože podle tradice „odletěly do Říma“. Po Květné neděli jdou Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa a Zelený čtvrtek, který je prvním dnem, kdy se připomíná Kristovo třídenní utrpení a vzkříšení. S večerem na Zelený čtvrtek přichází takzvané velikonoční třídenní (triduum), které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a nedělní Boží hod velikonoční. Velký pátek je dnem, kdy byl Kristus umučen a zemřel na kříži. Bílá sobota je dnem uložení Krista v hrobě a ta přechází nočními vigiliemi v nedělní Boží hod velikonoční tedy Zmrtvýchvstání.

Nepřehlédněte:  Konec šaškárny na Smetanově nábřeží?
Tagy
Pokračovat ve čtení

Související články

Back to top button
Close
Close