Praha

Sběrné dvory konečně otevřené. Čtěte seznam!

V Praze jsou od 30. 3. otevřeny sběrné dvory. Tedy převážná část z nich. To je moc dobře. Přeplněné kontejnery tříděného odpadu tak, jak to v metropoli snad ještě nikdy nebylo. No jasně, lidé jsou doma v karanténě, tak i uklízí a odvoz odpadků těžce nestíhá.

Je ale otázka, zda se vše urychlí

Ano, ve dvorech i přes otevření budou ale dodržovány podmínky karantény, takže vpouštěn bude vždy jen jeden člověk. No… uvidíme.

Magistrát (jejich zřizovatel), tak reaguje na situaci, kdy lidé s nastávajícím jarem začali odkládat především velkoobjemový odpad na místa, kam rozhodně nepatří, a zakládat černé skládky. Zároveň město vyjde vstříc požadavkům na úpravy sběru tříděného odpadu dle požadavku městských částí.

„Reagujeme tak na požadavky městských částí, které se na nás začaly s problémem obracet. Jednali jsme se všemi provozovateli dvorů a našli shodu na systému provozu. Fungování kvalitního systému nakládání s odpady v Praze i v této náročné době je jedna ze základních služeb, kterou město zajišťuje a kromě dočasného uzavření sběrných dvorů funguje bez omezení. Zároveň ale vyzýváme občany, aby byli ohleduplní a trpěliví a odkládali své odpadky jen na místa k tomu určená,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí a bezpečnosti Petr Hlubuček (STAN).  

Sběrné dvory byly uzavřeny společně s dalšími provozovnami v reakci na vyhlášení nouzového stavu vládou. Provoz sběrných dvorů bude nyní upraven tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zaměstnanců před šířením koronaviru.

Do dvora nejčastěji po jednom

Občané budou vpuštěni do prostoru dvora většinou po jednom, max. po třech, otvírací doba je v některých případech mírně zkrácena a počet zaměstnanců bude omezen. 

Na území Prahy je provozováno celkem 19 sběrných dvorů. V nich mohou obyvatelé odkládat následující druhy odpadů:

Nepřehlédněte:  Nejvíc nakažených má Praha 4. Následují 10, 5 a 9. Nejméně Praha 1

– objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti); suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma; dřevěný odpad; tříděné složky odpadu – papír, sklo, plasty, nápojové kartony, bioodpad, kovový odpad; nebezpečné složky komunálního odpadu; pneumatiky  –  od 25 Kč za kus podle velikosti; vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…); použitý textil, obuv a oděvy; použité potravinářské oleje a tuky (pouze v PET lahvích).

S přibývajícím jarem a delším pobytem obyvatel ve svých domovech se také zvýšilo množství tříděného odpadu odkládaného obyvateli do barevných popelnic. Městské části se proto mohou obrátit s požadavky na zvýšení četnosti svozu či úpravu stanovišť tříděného odpadu na Odbor ochrany prostředí magistrátu, který bude požadavky řešit co nejrychleji ve spolupráci s Pražskými službami.

—————————————————————————————————————–

Informace ke sběrným dvorům v Praze (dle provozovatelů):

Pražské služby, a.s.

– otevřeno od pondělí 30. 3. 2020

– na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom

– otevírací doba bude upravena takto:    po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod., svátky zavřeno  

 • PRAHA 4               Zakrytá, Praha 4 – Spořilov         
  • PRAHA 5               Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice           
  • PRAHA 6               Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice               
  • PRAHA 9               Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany              
  • PRAHA 19             Jilemnická/Bohdanečská, Praha 19 – Kbely         
  • Dolní Měcholupy    Za zastávkou 3, Praha – D. Měcholupy 
  • PRAHA 22              Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves      

AVE Pražské komunální služby, a.s.

– SD otevřen nejdříve od 1. 4. 2020, do té doby vedení společnosti připraví provozní podmínky pro otevření v bezpečném režimu

 • PRAHA 3                  Malešická 74, Praha 3 – Žižkov

Ipodec – Čisté město, a.s.

– otevřeno od pondělí 30. 3. 2020

Nepřehlédněte:  Ke stromům za nově narozené děti můžete nově stromy i adoptovat!

– na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po třech

 • PRAHA 8                    Voctářova, Praha 8 – Libeň 
  • PRAHA 19                   K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice
 • KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.

– otevřeno od pondělí 30. 3. 2020

– na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po jednom

– standardní otevírací doba

 • PRAHA 2                       Perucká 10/2542, Praha 2 – Vinohrady
  • PRAHA 11                     Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov
 • VS-Ekoprag, spol. s r.o.

– otevřeno od pondělí 30. 3. 2020

 • PRAHA-Běchovice         Podnikatelská, Praha – Běchovice
  • PRAHA-Kunratice           Dobronická 892, Praha – Kunratice  
  • PRAHA 14                       Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje 

FCC Česká republika, spol. s r.o.

– SD otevřen nejdříve od 1. 4. 2020

– standardní otevírací doba

 • PRAHA 8                           Ďáblická 791/89, Praha 8 – Ďáblice
 • Správa bytových objektů Praha – Modřany

– dle sdělení zástupce provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny budeme informovat

 • PRAHA 12                           Generála Šišky, Praha 12 – Modřany  
 • Technické služby – Radotín

– dle sdělení provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny budeme informovat  

 • PRAHA 16                             V sudech 1488, Praha 16 – Radotín  
 • Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20

– SD otevřen nejdříve od 1. 4. 2020

– standardní otevírací doba

 • PRAHA 20                              Chvalkovická 3, Praha 20 – H. Počernice 
Tagy
Pokračovat ve čtení

Související články

Back to top button
Close
Close