Praha

Použité roušky do kanalizace nepatří, co tedy s nimi?

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) varují obyvatele, aby nevhazovali jakékoliv ochranné prostředky proti šíření nemoci COVID – 19 zejména jednorázové a šité roušky do kanalizace.

„Může dojít k ucpání kanalizační přípojky, snížení průtočnosti na stokové síti. Roušky také mohou způsobit problémy přímo na čistírnách odpadních vod,“ upozorňuje tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. Do kanalizace také rozhodně nepatří vlhčené ubrousky, jejichž prodej se v tomto krizovém období zvýšil čtyřnásobně.

Patří do popelnice

Použité roušky je správné zabalit do igelitového pytlíku, ten řádně uzavřít a pak ho vhodit do popelnice na směsný odpad. Více informací, jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami, naleznete zde: https://www.psas.cz/nakladani-s-pouzitymi-ochrannymi-pomuckami

A co ještě do kanalizace nepatří?

látky radioaktivní, látky ropné

látky infekční a karcinogenní

látky omamné a hořlavé

jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy

biologicky nerozložitelné tenzidy

organická rozpouštědla

průmyslová a statková hnojiva, zeminy

silážní šťávy

látky působící změnu barvy vody

neutralizační kaly

hygienické potřeby

pevné odpady včetně kuchyňských

Celková délka stokové sítě činí 3 718 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 002 kilometrů. V loňském roce bylo na stokovou síť napojeno 1, 297 miliónu obyvatel. Praha má k dispozici Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči a dvacet pobočných čistíren v okrajových částech metropole.

Nepřehlédněte:  VyšeHrátky hlásí velký zájem a přidávají představení
Tagy
Pokračovat ve čtení

Související články

Back to top button
Close
Close