Praha

Plno místních si oddychlo! Malešické překladiště se nejspíš stavět nebude

Investor prezentuje již více než deset let záměr v lokalitě Malešic (směrem k ZEVO) velké kamionové překladiště jako náhradu za dřívější na Nákladovém nádraží Žižkov. Dlouholetý tlak drží radnice napříč politickými reprezentacemi víc než desetileté stejné odmítavé, a současně stejný postoj dlouhodobě zastávají i radnice sousedním městských části.

Co se tedy nyní změnilo? V posledním kole řízení EIA (proces posuzování vlivů na životní prostředí) bylo pro Terminál Malešice navrženo ze strany nezávislého posudkáře tzv. nesouhlasné závazné stanovisko. Podle vršovické radnice oznamovatel projektu, společnost Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o., se rozhodl předčasně ukončit celý ze zákona nezbytný proces posouzení. Jak uvedla, posudek, který si ze zákona nechal zadat Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, mimo jiné upozorňuje, že plánovaný projekt by měl výrazně negativní vliv na ovzduší a vedl by k dalšímu neúnosnému dopravnímu zatížení celé lokality.

„Byly vyslyšeny argumenty, které naše městská část, občané i další účastníci řízení opakují celou dobu. Je to velké vítězství obyvatel nejen z Desítky a vykřičník pro budování podobných záměrů jak v tomto místě, tak kdekoliv na území hlavního města,“ prohlašuje Jana Komrsková (Piráti), místostarostka pro životního prostředí. „Absolutorium si zaslouží zaměstnanci našeho Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje, kteří odhalili zásadní vady projektu,“ dodává Komrsková.

Jistota nebo odhad?

„Věříme, že i kdyby v budoucnu přišel investor s výrazně upraveným projektem, tak překladiště, jak bylo zamýšleno, v Malešicích s velkou pravděpodobností nikdy nevznikne. Máme diametrálně rozdílnou představu o budoucím rozvoji dnešní průmyslové zóny, o které se již nyní bavíme s hlavním městem i řadou vlastníků pozemků a tamních provozů. Lokalita by měla mít smíšenou funkci, kombinovat bydlení a lehký průmysl,“ konstatuje Martin Valovič (ODS), místostarosta pro územní rozvoj.

Nepřehlédněte:  Hořelo na hlavním nádraží, 500 evakuovaných

„S investorem nyní bude potřeba vstoupit do jednání, ke kterému jsem ho už dříve vyzvala. Udržitelný rozvoj Prahy 10 myslíme naprosto vážně a podobné záměry v moderním městě nemají své místo,“ říká starostka Renata Chmelová (Vlasta). „Ráda bych za všechny podané připomínky, úspěšnou petici a zaslaná odmítavá vyjádření proti překladišti poděkovala několika tisícům občanů. A samozřejmě všem zainteresovaným kolegům z radnice. Záměrem jsme se všichni intenzivně zabývali po celé tři roky trvání procesu EIA,“ doplňuje Chmelová.

Tagy
Pokračovat ve čtení

Související články

Back to top button
Close
Close