Praha
Nejnovější

Když využijete odklad splátek, ztratíte v bance kredit? Čtěte!

Posledních pár dnů silně rezonuje nový zákon umožňující lidem odklad některých splátek. Jako první spekulace se ale objevila námitka, že by banky a peněžní ústavy mohli takovýto odklad brát jako projev nesolidnosti a tím pak ztížit žádosti o úvěry někdy v budoucnosti. Web Zulice.cz oslovit ty nejdůležitější banky a zde máte exkluzivní odpovědi.

Zetali jsme se: „Je pravda, že pokud si lidé odloží splátku hypoték na pozdější dobu, mohou mít v budoucnu větší problémy s kredibilitou, a tím i nižší pravděpodobnost získat další půjčky a úvěry?

Pro web Zulice.cz odpověděli:

Petra Vodstrčilová, mluvčí České národní banky (ČNB):

„Využití odložení splátek hypotečního úvěru podle zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (tzv. zákona o úvěrovém moratoriu) nepovede k větším problémům při získání dalších půjček a úvěrů. Tento zákon ve znění předloženém Senátu ČR (senátní tisk 229) ve svém § 7 odst. 2 výslovně stanoví, že při posuzování schopnosti fyzické osoby splácet dluh se nepřihlíží k informaci o využití ochranné doby, a tudíž se nepřihlíží ani k odložení splátek podle příslušného zákona.

Důvodová zpráva k zákonu dále upřesňuje, že pokud bude informace o odložení splátek podle příslušného zákona předávána do registru dlužníků, je nutné takovou informaci označit příznakem. K této informaci v registru poté nelze přihlížet při posuzování úvěruschopnosti. To samozřejmě neznamená, že věřitel nebude zkoumat individuální situaci (včetně výhledu do budoucna) každého jednoho zájemce o úvěr.

Upozorňujeme, že naše odpověď je podmíněna tím, že bude příslušný zákon schválen Parlamentem ČR v podobě, ve které jej dne schválila Poslanecká sněmovna ČR 7. 4. 2020.“

Zuzana Filipová, mluvčí Moneta Money Bank:

„Odklad splátek na 3 respektive 6 měsíců bude v nejbližších dnech uzákoněn, (ve čtvrtek má projednání zákona O některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 na pořadu svého jednání Senát) podle tohoto návrhu zákona se odklad splátek nepromítne do registru dlužníků. Na případné budoucí problémy se získáním dalšího úvěru (půjčky, hypotéky apod.) tak může mít vliv pouze samotné platební chování klienta (tedy to, zda řádně platí, platil a bude platit splátky mimo zákonem stanovený odklad viz výše)

Nepřehlédněte:  Čekali jste to? Koronavir prodej bytů nezměnil. Ale u nájmů naopak!

    MONETA schvaluje žádosti o odklad splátek již od 19. března via interaktivní formulář na www. O odklad mohou požádat jak domácnosti, tak firmy bez jakéhokoliv potvrzení. Nabízíme odklad dobrovolně a z naší vůle, protože se snažíme bránit naše klienty před dopady momentální ekonomické situace. Za tuto dobu jsme vyhověli již 50 tisícům žadatelů v nominální hodnotě 20 miliard korun, s administrací odkladu nejsou spojeny žádné další poplatky. Vyřízení trvá pouze několik hodin, naši klienti jsou o zpracování žádosti informováni pomocí SMS nebo e-mailu již druhý den.“

Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank:

„Co se týče odkladu splátek, klienti mohou vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách www.rb.cz a my je pak zpětně kontaktujeme a řešíme jejich potřeby individuálně s ohledem na jejich konkrétní situaci.

Co považujeme za důležité sdělení, že odklad splátek neznamená jejich prominutí. Jde pouze o posun v čase, tudíž klient by si měl rozmyslet a spočítat, zda jde o dobrý krok a uvědomit si, že splátky tak jako tak bude muset uhradit. Samotný akt odkladu splátek by neměl být u Raiffeisenbank důvodem zapsání klienta do registrů dlužníků, nicméně je to otázka individuálního přístupu ke každému klientovi a též jeho ´finanční´ minulosti, kdy už například v registru zapsán byl.“

Tagy
Pokračovat ve čtení
Back to top button
Close
Close