Praha

Dvanáctka přidělila granty

Zastupitelé MČ Praha 12 rozdělili granty v oblasti životního prostředí na rok 2020. Částkou 450 000 Kč podpoří 15 projektů, zaměřených především na opatření na zmírnění klimatické změny, zvýšení biodiverzity a na opuštěná i handicapovaná zvířata.

Podpořeny jsou projekty, které reagují na důsledky klimatické změny jako je například sucho a vedro tím, že zachycují dešťovou vodu pro zalévání nebo klimatické změně předcházejí obohacením půdy humusem z kompostování rostlinných zbytků. „Jsem ráda, že si to uvědomují a uspěly nejen tradiční ekologické organizace jako je ČSOP Koniklec, ale i další občané, jako třeba fotbalisté, kteří zadrženou vodou budou zalévat trávu na fotbalovém hřišti,“ vysvětluje letošní rozdělení grantů v oblasti životního prostředí místostarostka Eva Tylová (Piráti).

Pomůže se i fotbalistům

Mikroklimatu v městě se dlouhodobě věnuje základní organizace ČSOP Koniklec. Z grantů získala dotaci na pokračování projektu Město do kapsy – mikroklima okolí školy ZŠ Rakovského. Jeho cílem je vzdělávat nejen žáky, ale také pedagogy a pomoci se začleněním moderních vyučovacích metod do výuky i zapojení škol do komunitního rozvoje obce.

Druhý projekt organizace Koniklec je zaměřený na cennou lokalitu Na Beránku a MČ Praha 12 ho podpořila proto, že mokřadní ekosystém je důležitým stabilizačním prvkem krajiny, který pomáhá udržovat mikroklima v okolí. V mokřadu je opět naplánováno provádět pravidelné mozaikové seče a prořezávat náletové dřeviny. Výsledkem této údržby je revitalizace a zachování mokřadu, kde se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin.

Aby byla tráva zelená, je potřeba ji zalévat a ve vedrech posledních let je vody potřeba stále více (zálivka 1 metru čtverečního fotbalového hřiště představuje 350 – 650 litrů ročně). To si uvědomují i fotbalisté TJ Sokol Cholupice, a proto požádali o podporu na nákup plastové nádrže na dešťovou vodu, která bude používána na zálivku trávníku. Praha 12 přidělila fotbalistům i dotaci na kompostér na ukládání posekané trávy.

Nepřehlédněte:  Dva balíčky za celkem 110 milionů pomohou lidem z Prahy 6

Kompostováním se zabývá i další podpořený projekt Škola kompostování, kterou bude realizovat spolek Montessori cesta, působící od roku 2012 při ZŠ a MŠ Na Beránku. Ve Škole kompostování se děti naučí využívat rostlinné zbytky. Kompostování se tak stane součástí každodenního života ve třídách i školní družině, ale prostřednictvím dětí i běžného života rodiny. Z grantů spolek nakoupí nádoby na bioodpad s filtrem a zateplený otočný kompostér.

Na zvířata se nezapomnělo

S grantovou podporou mohou počítat i dvě zařízení, kde nachází azyl bezprizorní zvířata. Je to azyl pro týrané a opuštěné psy, provozovaný Jaroslavou Kladivovou. V něm se soustřeďují především staří psi, kteří nemají šanci jinde důstojně dožít. Také spolek Zvířecí svět se zaměřuje na opuštěná, týraná a zatoulaná zvířata, a to i z Prahy 12. Finanční podporu plánuje použít především na krmení, stelivo a veterinární péči. Spolek Merlin zase pečuje o zvířata z volné přírody, která mají nějaký handicap. Prostředky budou využity na rozšíření stanice pro vzdělávací programy.

Tagy
Pokračovat ve čtení
Back to top button
Close
Close